THÔNG TIN LIÊN HỆ

NPP NHẬT ANH 

Địa chỉ: số 147 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh
Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 Điện thoại: 0975.486.128- 0968.132.326

 Email:nhatanhfood2@gmail.com

 Website: trungnguyencoffeena.com