Quả óc chó có thực sự có ích

Kinh tế 9 tháng tăng trưởng 4,24%, chỉ cao hơn giai đoạn 2020-2021 khi có Covid-19 xuất hiện.

Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm. Số liệu cho thấy, GDP quý III ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ của cùng kỳ các năm 2020, 2021 – thời điểm đáy do Covid-19 nhưng được nhìn nhận là xu hướng tích cực. Trước đó, quý I chỉ tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP tăng 4,24%. Đây cũng là mức thấp, chỉ cao hơn năm 2020-2021, đáy của giai đoạn 13 năm khi xảy ra đại dịch. Năm 2023, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng trưởng 6,5%. Cùng kỳ năm ngoái, kinh tế 9 tháng tăng 8,85%.

Lực đỡ cho nền kinh tế tiếp tục nằm ở khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm của khu vực này trong 9 tháng tăng 6,32%, đóng góp 68,57%. Khu vực công nghiệp, xây dựng vẫn đối diện nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu suy giảm. Toàn ngành này chỉ tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 0,51 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 6,17%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm.

Tính chung 9 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 21,68 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 6,9 tỷ USD). Tuy nhiên, xuất khẩu, nhập khẩu có mức giảm 8,2-13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết liên quan

Tác dụng kinh người của những loại hạt

Th9

2023

28

Tác dụng kinh người của những loại hạt

28/09/2023

Kinh tế 9 tháng tăng trưởng 4,24%, chỉ cao hơn giai đoạn 2020-2021 khi có Covid-19 xuất hiện. Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm. Số liệu cho thấy, GDP quý III ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ […]

Đọc thêm
Tác dụng kinh người của những loại hạt

Th9

2023

28

Tác dụng kinh người của những loại hạt

28/09/2023

Kinh tế 9 tháng tăng trưởng 4,24%, chỉ cao hơn giai đoạn 2020-2021 khi có Covid-19 xuất hiện. Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm. Số liệu cho thấy, GDP quý III ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ […]

Đọc thêm
Ăn hạt dinh dưỡng có tốt ko

Th9

2023

28

Ăn hạt dinh dưỡng có tốt ko

28/09/2023

Kinh tế 9 tháng tăng trưởng 4,24%, chỉ cao hơn giai đoạn 2020-2021 khi có Covid-19 xuất hiện. Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm. Số liệu cho thấy, GDP quý III ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ […]

Đọc thêm